O MNIE

Adwokat Przemysław Wojtczak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2012 r., na podstawie pracy magisterskiej, pt: "Funkcjonowanie przesądów w środowisku przestępczym" napisanej pod kierunkiem prof. Bogusława Sygita, w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, ocenionej i obronionej na ocenę bardzo dobrą. Adwokat Przemysław Wojtczak w latach 2014-2016 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego w 2017 r. oraz wpisem na listę adwokatów czynnie wykonujących zawód w Izbie Adwokackiej w Łodzi.